#oppdal #skiing #snow #slush #norway #goggletan #tan #tanlines #sun #sunny #ski

#oppdal #skiing #snow #slush #norway #goggletan #tan #tanlines #sun #sunny #ski

1 note

  1. andreassch posted this